Mindfulness

Opmerkzaam zijn…. bewust zijn… aandachtig zijn…open gewaarzijn.

Mindfulness leert ons bewuste aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, ongefilterd en zonder oordeel. Het betekent leren met milde, open aandacht aanwezig te zijn bij wat er NU is. Dit doen we door het aandachtig observeren, onderzoeken en waarnemen van onze denkprocessen door ze als een wetenschapper met een zekere afstand, van moment tot moment te bekijken. Dit helpt ons om onze ingesleten denkpatronen en aangeleerd gedrag te herkennen. Door er bij stil te staan zien we hoe druk we in ons hoofd zijn en veelal bezig zijn met gedachten en gevoelens die te maken hebben met het verleden, wat achter ons ligt of met de toekomst, wat nog komen gaat, en niet met het huidige moment. We zijn vandaag de dag zo druk bezig met al onze activiteiten in het leven te persen dat het leven aan ons voorbij vliegt zonder dat we er ten volle van genieten. Mindfulness leert je stil te staan bij al je gevoelens, gedachten en ervaringen. Waardoor je in staat bent weer contact te maken met dat wat je echt wil en wie je echt bent. Mindfulness leert je weer het volle leven te ervaren.
Als je ook het gevoel hebt achter jezelf aan te rennen en dat je weinig toekomt aan waar het in het leven echt om gaat, dan is het misschien de moeite waard eens te stoppen en even stil te blijven staan.
Als je wilt leren hoe je beter voor jezelf kunt zorgen en je bereid bent je actief voor je eigen welzijn in te zetten, dan is de training mindfulness (MBSR) wellicht iets voor jou.

Achtergrondinformatie

Jon Kabat -Zinn ontwikkelde eind jaren ’70  in het academisch ziekenhuis van Massachussets een programma voor het bestrijden van pijn en stress. Hij is daarmee de grondlegger van de mindfulness – of aandachttraining zoals die nu wordt aangeboden.

Deze training heet officieel Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en is inmiddels mindfulness praktijk nijmegeneen wetenschappelijk erkende nieuwe behandelmethode geworden bij o.a. stress en chronische pijn. De kracht van het programma is dat hierin inzichten uit de oosterse filosofie en de westerse wetenschap samenkomen en elkaar versterken.Veel mensen hebben inmiddels deze training gevolgd en allemaal met een andere achtergrond en reden. Sommigen komen om te leren ontspannen, anderen om beter met stress situaties om te leren gaan, of om een leven met ziekte en pijn beter te leren hanteren.

Ongeveer een jaar of 15 geleden is hier een nieuwe stroming bij gekomen, ontwikkeld door V.S. Segal . J.M.G.Williams en J.D.Teasdale. Deze Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) richt zich meer op klachten van depressieve aard en angstklachten.

 

 

  Graafseweg 274 Nijmegen (Gebouw Augustinus)
Copyright © 2019 Fides Praktijk voor Mindfulness Nijmegen