Mindfulness voor kinderen

Kinderen hebben het vaak te druk, ze moeten presteren. Ze krijgen veel indrukken te verwerken. Ze zijn moe, kunnen niet slapen, zijn snel afgeleid en onrustig. En evenals volwassenen moeten ze veel. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar waar zit de pauzeknop?

Er wordt weinig gedaan om kinderen juist te leren omgaan met die spanning en stress. Kinderen worden overprikkeld door een overvloed aan indrukken, te veel tv, computer, een overdaad aan activiteiten.

Elk kind heeft natuurlijk zijn eigen mogelijkheden en talenten. Elk kind heeft ook zijn eigen ritme en draagkracht. Het is echter helaas een feit dat kinderen al op jonge leeftijd verstrikt kunnen raken in negatieve gedachten. Dit kan faalangst, stress en een laag zelfbeeld tot gevolg hebben.
Kinderen hebben over het algemeen te weinig rustmomenten, te weinig stiltemomenten.Voor kinderen is het dan ook net als voor volwassenene belangrijk teruggebracht te worden in het NU-moment. Mindfulness leert kinderen aandachtiger te zijn en geconcentreerder te zijn. Mindfulness leert kinderen omgaan met dit gepieker en leert kinderen weer vertrouwen in zichzelf te krijgen.

Onderzoek en effecten

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness kinderen vaardigheden helpt ontwikkelen waar ze hun hele leven baat bij hebben.
Kinderen kunnen het soms zeer moeilijk vinden om op een gepaste manier met emoties om te gaan.

  •  Mindfulness leert emoties waarnemen zonder zich erdoor te laten overdonderen.
  •  Mindfulness leert kinderen de aandacht naar het lichaam brengen en voelen welke gewaarwordingen er aanwezig zijn.
  • Mindfulness leert hen hun eigen grenzen voelen.
  • Hierdoor kunnen kinderen spanning sneller opmerken en er anders op reageren. Mindfulness leert kinderen hoe ze rust en veiligheid kunnen opzoeken in zichzelf, ook als het leven rond hen soms hectisch is.
  • Mindfulness leert kinderen hun eigen ‘stille plek’ontdekken.

Hoewel het effect van mindfulness op kinderen minder uitgebreid is onderzocht dan het effect van mindfulness op volwassenen, hebben verschillende onderzoeken veelbelovende effecten laten zien van mindfulnesstrainingen uitgevoerd bij kinderen. Bögels en collega’s (2008) hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness op kinderen met externaliserende stoornissen. Na het volgen van de training lieten de kinderen een verbetering zien in aandacht, blijdschap, bewustzijn en een vermindering van psychopathologie. Ook presteerden deze kinderen beter op een aandachtstest. Ouders meldden na de training dat de kinderen meer zelfcontrole hadden, zich minder terugtrokken en meer rekening hielden met anderen. Semple en collega’s (2005) lieten na een mindfulness training voor kinderen een verbetering zien in aandacht en een vermindering van angst. Harrison, Manocha en Rubia (2004) gebruikten meditatie als familie behandeling voor kinderen met ADHD. De studie liet zien dat de kinderen minder ADHD-symptomen lieten zien, meer zelfvertrouwen hadden en beter in staat waren relaties met anderen aan te gaan. De kinderen zelf meldden een beter slaappatroon en minder last van angst te hebben. Tevens konden zij zich op school beter concentreren en ondervonden zij minder conflicten. Ouders voelden zich minder gestrest en meer bekwaam in het omgaan met het gedrag van hun kind.

Kinderen kunnen leren om hun gevoelens te plaatsen en tot rust te komen. Dit is belangrijk, want steeds vaker hebben ze last van spanningen of haken ze af op school. Mindfulness kan kinderen leren om efficiënt om te gaan met stress. Het blijkt ook dat het bij kinderen tot goede resultaten leidt. Ze leren hun aandacht te versterken en krijgen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren na de training meer rust en harmonie.

  Graafseweg 274 Nijmegen (Gebouw Augustinus)
Copyright © 2019 Fides Praktijk voor Mindfulness Nijmegen