Onderzoek naar en effecten van mindfulness bij kinderen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness kinderen vaardigheden helpt ontwikkelen waar ze hun hele leven baat bij hebben.
Kinderen kunnen het soms zeer moeilijk vinden om op een gepaste manier met emoties om te gaan.

  • Mindfulness leert emoties waarnemen zonder zich erdoor te laten overdonderen.
  • Mindfulness leert kinderen de aandacht naar het lichaam brengen en voelen welke gewaarwordingen er aanwezig zijn.
  • Mindfulness leert hen hun eigen grenzen voelen. Hierdoor kunnen kinderen spanning sneller opmerken en er anders op reageren.
  • Mindfulness leert kinderen hoe ze rust en veiligheid kunnen opzoeken in zichzelf, ook als het leven rond hen soms hectisch is.
  • Mindfulness leert kinderen hun eigen ‘stille plek’ ontdekken.

Hoewel het effect van mindfulness op kinderen minder uitgebreid is onderzocht dan het effect van mindfulness op volwassenen, hebben verschillende onderzoeken veelbelovende effecten laten zien van mindfulnesstrainingen uitgevoerd bij kinderen. Bögels en collega’s (2008) hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness op kinderen met externaliserende stoornissen. Na het volgen van de training lieten de kinderen een verbetering zien n aandacht, blijdschap, bewustzijn en een vermindering van psychopathologie. Ook presteerden deze kinderen beter op een aandachtstest. Ouders meldden na de training dat de kinderen meer zelfcontrole hadden, zich minder terugtrokken en meer rekening hielden met anderen. Semple en collega’s (2005) lieten na een mindfulness training voor kinderen een verbetering zien in aandacht en een vermindering van angst. Harrison, Manocha en Rubia (2004) gebruikten meditatie als familie behandeling voor kinderen met ADHD. De studie liet zien dat de kinderen minder ADHD-symptomen lieten zien, meer zelfvertrouwen hadden en beter in staat waren relaties met anderen aan te gaan. De kinderen zelf meldden een beter slaappatroon en minder last van angst te hebben. Tevens konden zij zich op school beter concentreren en ondervonden zij minder conflicten. Ouders voelden zich minder gestrest en meer bekwaam in het omgaan met het gedrag van hun kind.

Kinderen kunnen leren om hun gevoelens te plaatsen en tot rust te komen. Dit is belangrijk, want steeds vaker hebben ze last van spanningen of haken ze af op school. Mindfulness kan kinderen leren om efficiënt om te gaan met stress. Het blijkt ook dat het bij kinderen tot goede resultaten leidt. Ze leren hun aandacht te versterken en krijgen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren na de training meer rust en harmonie.

Voor artikelen over onderzoek naar het effect van mindfulness / aandachttraining, zie de website van de University of Massachusetts Medical Center en van de University of Bangor in Wales (UK).
In Nederland wordt o.a. aan de universiteit van Amsterdam en het RadboudUMC te Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van aandachttraining.

Onderzoek naar en effecten van mindfulness bij kinderen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness kinderen vaardigheden helpt ontwikkelen waar ze hun hele leven baat bij hebben.
Kinderen kunnen het soms zeer moeilijk vinden om op een gepaste manier met emoties om te gaan.

  • Mindfulness leert emoties waarnemen zonder zich erdoor te laten overdonderen.
  • Mindfulness leert kinderen de aandacht naar het lichaam brengen en voelen welke gewaarwordingen er aanwezig zijn.
  • Mindfulness leert hen hun eigen grenzen voelen. Hierdoor kunnen kinderen spanning sneller opmerken en er anders op reageren.
  • Mindfulness leert kinderen hoe ze rust en veiligheid kunnen opzoeken in zichzelf, ook als het leven rond hen soms hectisch is.
  • Mindfulness leert kinderen hun eigen ‘stille plek’ ontdekken.

Hoewel het effect van mindfulness op kinderen minder uitgebreid is onderzocht dan het effect van mindfulness op volwassenen, hebben verschillende onderzoeken veelbelovende effecten laten zien van mindfulnesstrainingen uitgevoerd bij kinderen. Bögels en collega’s (2008) hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van mindfulness op kinderen met externaliserende stoornissen. Na het volgen van de training lieten de kinderen een verbetering zien n aandacht, blijdschap, bewustzijn en een vermindering van psychopathologie. Ook presteerden deze kinderen beter op een aandachtstest. Ouders meldden na de training dat de kinderen meer zelfcontrole hadden, zich minder terugtrokken en meer rekening hielden met anderen. Semple en collega’s (2005) lieten na een mindfulness training voor kinderen een verbetering zien in aandacht en een vermindering van angst. Harrison, Manocha en Rubia (2004) gebruikten meditatie als familie behandeling voor kinderen met ADHD. De studie liet zien dat de kinderen minder ADHD-symptomen lieten zien, meer zelfvertrouwen hadden en beter in staat waren relaties met anderen aan te gaan. De kinderen zelf meldden een beter slaappatroon en minder last van angst te hebben. Tevens konden zij zich op school beter concentreren en ondervonden zij minder conflicten. Ouders voelden zich minder gestrest en meer bekwaam in het omgaan met het gedrag van hun kind.

Kinderen kunnen leren om hun gevoelens te plaatsen en tot rust te komen. Dit is belangrijk, want steeds vaker hebben ze last van spanningen of haken ze af op school. Mindfulness kan kinderen leren om efficiënt om te gaan met stress. Het blijkt ook dat het bij kinderen tot goede resultaten leidt. Ze leren hun aandacht te versterken en krijgen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren na de training meer rust en harmonie.

Voor artikelen over onderzoek naar het effect van mindfulness / aandachttraining, zie de website van de University of Massachusetts Medical Center en van de University of Bangor in Wales (UK).
In Nederland wordt o.a. aan de universiteit van Amsterdam en het RadboudUMC te Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van aandachttraining.