Samen met een collega uit Den Haag geef ik vijfdaagse trainingen Mindfulness op Terschelling met als thema “Vrouwen rondom de Overgang en Mindfulness”.
De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

  • Eigen ervaring met de overgang en hoe kan Mindfulness hierbij ondersteunend zijn
  • Obstakels o.a. stress als leefstijl los te laten en meer kalmte te brengen in je leven.
  • De overgang te ervaren als een midlife update;
  • Waar liggen je behoeften en wensen en wat zijn jouw levenswaarden;
  • Omgaan met (nieuwe) grenzen.
  • Hoe zie je mogelijkheden en zorg je goed voor jezelf in een fase waar veel gebeurt en verandert?
  • Compassie en zelf- compassie.

Deze onderwerpen komen aan bod middels verschillende activiteiten (meditatie oefeningen, yoga, film, wandelen, etc.), die binnen en buiten (in de duinen, aan het strand) zullen plaats vinden.

In de training staan aandacht en goede zelfzorg centraal. We creëren een veilige sfeer waarin ruimte is om open en eerlijk te reflecteren op je leven en nieuwe mogelijkheden verkennen. Natuurlijk is er ook veel plaats voor humor en plezier – belangrijk om de veranderlijkheid van het leven onder ogen te zien en de veerkracht te vergroten.

Menopauze: Mindfulness kan de symptomen verminderen

Begin vandaag met leven in aandacht

Een studie van de Mayo Clinic, een Amerikaans non-profit academisch medisch centrum gevestigd in Rochester, Minnesota (verschenen in Climacteric: The Journal of the International Menopause Society) ontdekte dat mindfulness ertoe zou kunnen leiden dat vrouwen minder symptomen van de menopauze ervaren. De resultaten toonden aan dat vrouwen met hogere mindfulness-scores minder symptomen hadden – maar de impact van mindfulness was niet op alle symptomen hetzelfde. De onderzoekers associeerden de positieve impact van mindfulness bijvoorbeeld niet met lagere opvliegers. Concluderend zegt het onderzoeksteam dat zijn bevindingen suggereren dat mindfulness een nuttig hulpmiddel zou kunnen zijn om vrouwen in de overgang te helpen die worstelen met angst en depressie.

Indien U interesse heeft kijk dan wanneer de eerst volgende retraite wordt gegeven.

Indien U interesse heeft kijk dan wanneer de eerst volgende retraite wordt gegeven.

Indien U interesse heeft kijk dan wanneer de eerst volgende retraite wordt gegeven.